>

Opschoonactie op de Vecht

Op vrijdag 22 april j.l. was het de internationale Dag van de Aarde, een goed moment om na de periode van hoog water de oevers van de Vecht te ontdoen van afvalmateriaal zoals plastic. We beginnen dan aan een mooi zomerseizoen met een schone rivier. Aldus de oproep van Natuuractiviteitencentrum De Koppel. De woensdagploeg van Roeivereniging Salland heeft op 20 april gehoor gegeven aan deze oproep en meegedaan aan de opschoonactie en met drie boten de Vechtoever vanaf de Haandrik tot voorbij de boerderij geschoond en zie daar het resultaat (ook het grote stuk plastic behoort tot de vangst).

Meer foto's

Ga naar boven