Salland Logo             Kom roeien - the movie     Roeiclinic                                                                     

Over hoe de honger naar het water werd gestild en de Head werd gevaren.

De uitvinder van de indoor rower ( vlaams: huiskamer- roeier) heeft een hekel aan roeien en versterkt het verlangen naar het water meer dan de spieren.

Na twee maanden ijs, te veel om te roeien, te weinig om te schaatsen had Arie”s acht de moed wat opgegeven. We hadden te weinig getraind en de concept-tijden lagen even ver uiteen als onze individuele roeistijlen. Dat Arie ons nog inschreef was dan ook het begin van een wonderbaarlijk voorjaarsproces (vlaams: snel(g)roeiperiode) Jan Prenger wilde wel sturen (eigenlijk liever roeien ) zo werd er nog eens 80 kilo spieren toegevoegd aan alles bij elkaar 18 kg hersenen. Die hersenen vreesden te zinken gezien het vrijboord zonder stuurman 7 cm bedroeg en bij een oostelijke wind de golfjes in de Hoerenbocht  gemiddeld 7.5 cm  hoog zijn.Dat er bij de Salland loods een narcis bloeide kon gezien het voorgaande onvoldoende vrolijkheid bieden. Het voorjaar kon niet beginnen zonder Head, hadden we toen maar  geweten dat dit een omen was van wat ons te wachten stond. Een prachtige narcis gele Empacher bleek via slinkse netwerken te leen van de Zwolse. Als volleerde hoerenlopers waren we onze Pijnland onmiddellijk ontrouw bij het aanschouwen van zoveel moois. Maar de liefde van de Empacher bleek toch niet zo goedkoop en we waren ook niet de enige klanten.
Laat die Zaterdag (de oudere jongeren zaten al weer bij de haard in Salland)staken we van wal. Tijdens de proefvaart/training werd het binnenmonds gemorrel van onze slag zo goed versterkt dat onze coach op de Amsteloever zich  zich er  mee ging bemoeien en daarna 1 tot 7 ook. Gelukkig hadden we Jan van Beveren bereid gevonden  een training in te vallen zodat hij de schuld kon krijgen.

Zover dus voldoende vrijboord onvoldoende roeien zouden wij de eerste acht worden die niet brak of zonk maar kapseisde? Met oprechte moed der wanhoop lieten we onze nieuwe liefde op het veldje in Oudekerk en propte 900 kg spieren en 21 kg hersenen in een renault etroit (frans voor nauw) Na slecht slapen  een dag rond hangen en vaak plassen, volgden de laatste aanwijzingen van de coach: Aanzwellend roeien, bek dicht, doorgaan ,jullie doen het samen,meer kon hij er niet meer aan doen. Start n0 110 De oudere Salland jongeren op 123 ,de schande  die voor te moesten laten zou ons nog wel bespaard blijven. De zon breekt door de Empacher accelereert en we bedrijven de roeiliefde . Haar romp versterkt de doffe bonk van in- en uit pik. We hellen niet en lopen in Zelden gingen haar riemen zo dicht langs de kasseien van de Amstel. We lopen een boot in en nog een af een toe een vlaag hup Salland.Door en door, zelfs de Omval waar we voorheen inzakten blijft op snelheid achter ons evenals no 111 toch ook  moe .Bij de  Utrechtse brug een laatste luid hup Salland , vrouwen en kinderen ,terug op aarde. Met dank aan Arie Henk Henk  Roeland  Niels Wolfram Hans  Rutger  last but best Jan.

Germ