Salland Logo            Kom roeien - the movie     Roeiclinic                                     

Wij ontvingen het droevige bericht dat ons oud-lid René Westenberg op 73-jarige leeftijd is overleden. Hij heeft veel voor Salland betekend en is dan ook eertijds benoemd tot Lid van Verdienste.

In memoriam René Westenberg

Het is inmiddels enige weken geleden

dat het bericht in de brievenbus viel dat René Westenberg is overleden. Voor velen van de huidige leden een onbekende naam.

Dit memoriam voert ons terug naar het begin van de R.V. Salland. Een clubje van 5 of 6 echtparen vonden elkaar in hun liefde voor de roeisport en richtten 36 jaar geleden met elkaar een roeivereniging op. Wij, Aart en ik, maakten daar ook deel van uit.

 

Samen met René Westenberg en Jan van Nes, ook overleden, mocht ik het eerste bestuur van Salland vormen. We begonnen met 15 leden en geen locatie, (de boten lagen toentertijd bij ons in de schuur.) René werkte bij Rijkswaterstaat en had bemoeienis met het kanaal en het uitgraven van het haventje bij Gramsbergen. In dat kader had hij contact met de burgemeester. De burgemeester stond wel open voor ons idee om een roeivereniging in Gramsbergen te huisvesten. Dat zou ook het haventje aantrekkelijker maken.

 

René en Aart hebben zich gezamenlijk ingespannen om de gemeenteraad van Gramsbergen zover te krijgen dat zij met dit idee instemden. Met één stem verschil werd het voorstel een Roeivereniging te vestigen in de gemeente Gramsbergen door de gemeenteraad aangenomen.

 

René was een buitengewoon aimabel mens, hij was sportief, buitengewoon vlijtig en nauwkeurig, een ware secretaris, die zijn vaardigheden graag inzette voor R.V. Salland. In onze bestuursperiode groeide de vereniging tot een volwaardige club van ruim 50 leden. Een ieder die in de kantine kijkt naar het rijtje Leden van Verdienste ziet de naam René Westenberg bovenaan staan. René is het eerste lid van Salland, dat we hiermee onderscheiden hebben.

René verhuisde met zijn gezin naar Doetinchem, omdat Rijkswaterstaat verhuisde. Het contact met de vereniging verwaterde en enkele persoonlijke contacten bleven over.

 

René, dank voor alles wat je voor Salland deed. R.V. Salland zal je blijven herinneren.

 

Anne-Marie Snoek,

23-11-2023