Salland Logo            Kom roeien - the movie     Roeiclinic                                     

Op zaterdag 6 januari 2024 werd een speciale AV gehouden om de nieuwe bestuursleden te benoemen.


De AV is akkoord met de

benoeming van: Caroline van Rhijn, Saskia Boer en Jolanda Hoogenboom.
De benoeming van Caroline en Saskia gaat per direct in. Jolanda's benoeming zal ingaan, op het moment dat de huidige secretaris afscheid neemt, te weten op de AV van 11 april 2024. Haar inwerkperiode begint in januari.
Het bestuur is voornemens de bestuurstaken als volgt te verdelen.
Penningmeester Caroline, met ondersteuning van Carel Horstmeier (die geen onderdeel van het bestuur uitmaakt);
Secretaris Jolanda, met ondersteuning van Jacqueline Bakker (die geen onderdeel van het bestuur uitmaakt);
Roeicommissaris Saskia.

Tijdens de AV zijn er ook een aantal mededelingen gedaan o.a. over de vele werkzaamheden die het afgelopen in en rond het gebouw van Salland zijn verricht (zie het concept verslag in de bijlage). Jan V., Bert en Hendrik hebben zich hiervoor enorm ingezet. Dit wordt zeer gewaardeerd en onder een luid applaus werd aan hen een bak met voorjaarsbloemen uitgereikt!


Aan het eind van de bijeenkomst werd door de voorzitter alle vrijwilligers heel hartelijk bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar. Een jaar met vele nieuwe leden die zeer actief deelnemen aan de vele verschillende activiteiten van RV Salland. En werd er een toost uitgebracht op het nieuwe jaar.