Salland Logo            Kom roeien - the movie     Roeiclinic                                     

Op 7 juni is het Telteam Salland weer aan de slag gegaan om de stemmen de EU verkiezingen te tellen. Per partij worden de stemmen uit een kiesdistrict geteld en voorkeursstemmen in kaart gebracht. Een hele klus die afgerond werd met een heerlijke lunch. En natuurlijk een mooie bijdrage voor RV Salland: € 500. Dank aan Jan vH, Aukje, Eke, Jacqueline, Nellie en Annemiek.

Meer foto's