Bestuur (30)

De regels voor het roeien zijn, in lijn met de adviezen van de overheid, op 15 januari 2022 door Roeivereniging Salland aangepast. In het Coronaprotocol en de Coronarichtlijnen van RV Salland is aangegeven welke coronamaatregelen er door RV Salland genomen zijn. Hierna volgen de belangrijkste regels.

De kleedkamers, douches, toiletten en de ergometerruimte mogen gebruikt worden indien men een geldige QR code heeft. Leden moeten, op verzoek, de QR Code kunnen laten zien. Controle vindt steekproefsgewijs plaats.
In de kleedkamers mogen maximaal vier personen aanwezig zijn en in de ergometerruimte twee. De kantine is gesloten.

Tijdens het roeien hoeven de leden geen 1,5 meter afstand te bewaren en er is geen maximale groepsgrootte. Zij mogen varen in alle boten waartoe zij bevoegd zijn. Op het vlot, het buitenterrein en de loods wordt zo mogelijk 1,5 meter afstand gehouden en wordt een mondkapje gedragen.

Onderhoudsploegen (schoonmaak, materiaal, buitenterrein, gebouw etc.) bestaan uit maximaal vier personen die 1,5 meter afstand bewaren. Meerdere ploegen mogen tegelijk aan het werk zijn, indien ze zich in afzonderlijke ruimten bevinden.

Houd je aan de coronaregels, gebruik je gezonde verstand, breng jezelf en anderen niet in gevaar en zorg dat alles netjes en verzorgd achtergelaten wordt. Vergeet niet af te sluiten als je de laatste roeier bent.


De regels voor het roeien blijken iets soepeler te zijn dan in de Roeptoeter van 19 december 2021 staat vermeld. Volgens de huidige richtlijnen van de rijksoverheid mag er geroeid worden met twee roeiers met een instructeur  zonder dat er 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden in de boot. Uiteraard geldt deze 1,5 meter regel wel op het vlot, op het buitenterrein en in de loodsen.

De vereniging als geheel is gesloten van 17.00 tot 05.00 uur. Het clubhuis (kantine, kleedkamers, douches, ergometerruimte) is helemaal gesloten.

Jongeren tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren en mogen in alle boten varen waartoe zij bevoegd zijn.

Voor de overige leden geldt een maximale groepsgrootte van twee roeiers en een instructeur. Tijdens het roeien hoeft geen  1,5 meter afstand gehouden te worden.
Dit betekent dat de volgende boten gebruikt kunnen worden:

Kom in roeikleding naar de vereniging en loop, na het wassen van de handen, meteen door naar de boten. Op het vlot, het buitenterrein en de loods wordt minimaal 1,5 meter afstand gehouden en wordt een mondkapje gedragen. Onderhoudsploegen (schoonmaak, materiaal, buitenterrein, gebouw etc.) bestaan uit maximaal twee personen die 1,5 meter afstand bewaren. Meerdere ploegen mogen tegelijk aan het werk zijn, indien ze zich in afzonderlijke ruimten bevinden.

Houd je aan de coronaregels, gebruik je gezonde verstand, breng jezelf en anderen niet in gevaar en zorg dat alles netjes en verzorgd achtergelaten wordt. Vergeet niet af te sluiten als je de laatste roeier bent.


 

Opbrengst PLUS spaaractie

Zoals vermeld in de Roeptoeter, heeft de spaaractie bij PLUS Alfring in Gramsbergen 212 euro opgeleverd voor Salland. Froukje heeft de cheque namens Salland in ontvangst genomen. Heel veel dank aan iedereen die gespaard heeft.

De regels voor het roeien zijn, in lijn met de adviezen van de overheid, op 19 december 2021 door Roeivereniging Salland aangepast. In het coronarotocol en de coronarichtlijnen van RV Salland is aangegeven welke coronamaatregelen er door RV Salland genomen zijn.  Hier wordt kort aangegeven wat dit betekent voor de leden.

De vereniging als geheel is gesloten van 17.00 - 05.00 uur. Het clubhuis (kantine, kleedkamers, douches, ergometerruimte) is helemaal gesloten. Jongeren tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren en mogen in alle boten varen waartoe zij bevoegd zijn. Voor de overige leden geldt een maximale groepsgrootte van twee (excl. instructeur) en er moet  altijd 1,5 meter afstand gehouden worden (behalve voor personen uit een huishouden). Dit betekent dat de volgende boten gebruikt kunnen worden:

De regels voor het roeien zijn, in lijn met de adviezen van de overheid, op 28 november 2021 door Roeivereniging Salland aangepast. Hierbij is ook rekening gehouden met de handhaafbaarheid door de vereniging.  Een en ander is verwerkt in het Corona Protocol en in de Corona richtlijnen van RV Salland.

In het kort betekent dit dat bij Salland de volgende regels gelden.

De vereniging als geheel is gesloten van 17.00 - 05.00 uur.  Het clubhuis is gesloten. Kantine, kleedkamers, douches en toiletten mogen niet meer gebruikt worden. Dit is strenger dan de eisen van de overheid, maar het bestuur heeft hiertoe toch besloten omdat de handhaving van de regels (controle van QR code, 1,5 meter en mondkapjes plicht) niet te doen is. De ergometer ruimte is open voor gebruik door maximaal vier jeugdleden of twee volwassenen. Jongeren tot en met 18 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren en mogen in alle boten varen.

Voor de overige leden geldt dat tijdens het roeien geen 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden, maar dat voor en na het roeien deze afstandsregel wel geldt. Kom in roeikleding naar de vereniging en loop, na het wassen van de handen, meteen door naar de boten. Op het vlot, het buitenterrein en de loods wordt minimaal 1,5 meter afstand gehouden en wordt een mondkapje gedragen. Onderhoudsploegen (schoonmaak, materiaal, buitenterrein, gebouw etc.) bestaan uit maximaal 4 personen die 1,5 meter afstand bewaren. Meerdere ploegen mogen tegelijk aan het werk zijn, indien ze zich in afzonderlijke ruimten bevinden.

Houd je aan de corona regels, gebruik je gezonde verstand, breng jezelf en anderen niet in gevaar en zorg dat alles netjes en verzorgd achtergelaten wordt. Vergeet niet af te sluiten als je de laatste roeier bent.

 

Zie ook het aangepaste Corona Protocol en de aangepaste Corona Richtlijnen

 

 

De feestelijke opening van de opgeknapte kantine is zaterdag a.s. rond 10:15 uur. De roeiers die vorig najaar geslaagd zijn voor hun roei-examen ontvangen hun diploma en voor iedereen is er koffie/thee met wat lekkers.

Pagina 1 van 5

Inloggen

Contact en route

Postadres en botenhuis:
Kanaaldijk West 2A
7783 DB Gramsbergen
Tel: 0524-561115

info@salland-roeien.nl

Vertrouwenscontactpersonen

Routebeschrijving

Kopij voor de website

Introductiecursus

Agenda

Geen evenementen

Partners

e-Boekhouden.nl

Ga naar boven