Salland Logo            Kom roeien - the movie     Roeiclinic                                     

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor een algemene vergadering op zaterdag 26 september 2020. Op 26 april j.l. hebben wij het volgende middels een Roeptoeter kenbaar gemaakt:

“De AV die op 8 april gepland stond is vanwege de Coronacrisis geannuleerd. Volgens art. 10 van de statuten moet er voor 1 juli een algemene ledenvergadering worden gehouden waarin de jaarstukken goedgekeurd worden. Door de bijzondere omstandigheden zijn wij hier middels een spoedwet niet aan gehouden. Wij stellen voor om in het najaar een AV te beleggen waarin de jaarstukken de

revue passeren. Mocht u hier problemen mee hebben dan kunt u dit voor 1 juli kenbaar maken bij de secretaris.”

Geen van de leden heeft hiertegen bezwaar aangetekend. Inmiddels is het bijna najaar en kunnen wij een AV beleggen. Wij hebben dan ook besloten op zaterdag 26 september van 13:00 – 14:00 uur een korte zakelijke AV te houden, waarbij wij hopen deels gebruik te kunnen maken van de buitenruimte. In de bijlagen de agenda en bijbehorende stukken.

Als de weersomstandigheden het toelaten lunchen wij vooraf gezamenlijk d.w.z. eigen lunchpakket meenemen waarbij de kantinecommissie voor soep, koffie en thee  zorgt. Graag tot dan.

Alle documenten ter voorbereiding zijn al per mail toegezonden, maar ook hieronder (na inloggen) te bekijken.