Salland Logo            Kom roeien - the movie     Roeiclinic                                     

Op 20 augustus is onderstaande uitnodiging verzonden via de Roeptoeter:

'Op woensdag 8 september 2021 van 20:00 – 22:00 uur wordt een algemene vergadering voor leden gehouden waarin o.a. het inhoudelijk jaarverslag en het financieel jaarverslag aan de orde zullen komen. In de bijlage de agenda en de benodigde stukken. Vragen/opmerkingen van leden dienen vooraf bij de secretaris worden aangemeld. I.v.m. Corona graag vooraf aangeven als je

voornemens bent de vergadering bij te wonen. Inloop vanaf 19:30 uur.

Het bestuur'

Alle documenten ter voorbereiding zijn al per mail toegezonden, maar ook hieronder (na inloggen) te bekijken.